SOL

PROCEDURA DE SOLUTIONARE A PLANGERILOR ADRESATE DE PERSOANELE VIZATE

I. Domeniu de aplicare

Procedura de solutionare a plangerilor adresate de catre persoanele vizate se aplica la nivelul Casa de ii SRL, avand in vedere calitatea sa de operator in intelesul legislatiei interne si europene privind protectia datelor cu caracter personal.

II. Definitii

Date cu caracter personal – inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator –  inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana vizata – reprezinta orice persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul activitatii desfasurate de Casa de II.

Prelucrare – inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

III. Preluarea plangerilor

Persoanele vizate, ale caror date personale sunt prelucrate de catre Casa de II, pot depune o plangere intr-una dintre urmatoarele modalitati:

Procedura de solutionare a plangerilor va fi disponibila persoanelor vizate atat la sediul Casa de ii srl-d, cat si pe site-ul nostru.

IV. Solutionarea plangerilor

Face obiectul acestei procedure orice plangere, reclamatie, sesizare scrisa transmisa catre Casa de ii srl-d de catre persoanele vizate a caror date cu caracter personal le prelucram.

Atragem atentia asupra faptului ca orice si toate plangerile care au caracter defaimator si injurios la adresa Casa de II SRL-D nu fac obiectul acestei proceduri si nu vor fi solutionate. Aceeasi este solutia si in cazurile in care primim in mod repetat aceasi reclamatie, avand acelasi obiect si care nu au niciun argument plauzibil sau argumentele sunt insuficiente. In orice caz, persoanele reclamante vor primi un raspuns in acest sens.

Pentru situatiile in care nu putem identifica persoanele reclamante, plangerile inaintate de acestea vor ramane nesolutionate, fiind considerate anonime.

Casa de ii srl-d va proceda la transmiterea catre persoana vizata, intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea plangerii, confirmarea primirii acesteia, precum si numarul si data de inregistrare a plangerii.

Casa de ii srl-d va respecta confidentialitatea datelor incluse in plangerile transmise.

Plangerile vor fi analizate si solutionate in ordinea primirii.

Casa de ii srl-d este singura in masura de a stabili daca plangerea primita este intemeiata sau nu si va informa in mod corespunzator persoana vizata cu privire la solutionarea plangerii.

Casa de ii srl-d  poate dispune urmatoarele:

Termenul de raspuns este de maximum 30 de zile de la momentul inregistrarii plangerii. Acest termen poate fi prelungit cu o perioada suplimentara de 30 de zile atunci cand este necesar, in functie de complexitatea acesteia.

In cazul in care persoana vizata nu este multumita de raspunsul primit din partea Casei de ii srl-d sau nu primeste un raspuns in termenul stabilit, aceasta se poate adresa Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Nume: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro